Тел: + 359 898 367 749 | Email: gueorguiev@abv.bg

Стилът „ГОГОВИЗЪМ“ – новаторски, предизвикателен, вдъхновяващ, еретичен…

Слоевете грунд и защитно покритие нанесени върху един детайл са до 22.
Гледани под различен ъгъл и осветяване, всеки детайл показва различен живот в него.

Кухня в стил ГОГОВИЗЪМ.

Цветовете изобразяват местата на силата в човешкият организъм познати като чакри.

Използвани са вортекс техники.

Положени са 22 слоя боя и лак.