Новите Идеи от М.Д.Ф. са изпълнени с ефектни техники и бои. Защитното покритие е висок клас многослоен полиран гланц, който да задържи своя блясък вечно използван в любяща среда. Тази любяща среда трябва да я създадете, ако не е съществуваща, след като приемете избраната Идея във вашият дом. Температурата лято – зима да не е в големи разлики. При студен дом се „свиват“, при топъл се „отпускат“. Това влияе на гланца. Мебелите са живи и ни служат и след трансформацията на която сме ги подложили от дърво до нашият дом. Поддържането на мебелите във времето да се извършва с чиста памучна кърпа. В зависимост от къде идва светлината върху някои Идеи от М.Д.Ф. се показва и различен живот в тях. След период от време при нарушаване степента на гланц от неправилна поддръжка или друга причина гланца ще Ви се възстанови. Така оставаме съпричастни и обвързани с Вас.